Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

Səhiyyə

“Şəki RMX” publik hüquqi şəxsin tabeliyində fəaliyyət göstərən tibb müəssisələri haqqında
Məlumat
 
Səhiyyə müəssisəsinin adı Rəhbərin soyadı, adı,  atasının adı, vəzifəsi Səhiyyə müəssisəsinin ünvanı Telefon
“Şəki RMX” PHŞ  Əliyev Məcid Abduləli oğlu Şəki ş. Z.Əliyeva küç.177 5-11-73
Ailə Sağlamlıq Mərkəzi Bayramova Şəlalə Məmməd qızı  Şəki ş. M.Ə.Rəsulzadə küç.164 4-56-05
Regional Perinatal Mərkəz Hüseynova Ruziyə İsmayıl qızı  Şəki ş. 20 yanvar küç.1 4-38-73
Aşağı Göynük kənd həkim  məntəqəsi Rəsulova Səyalı Müseyib qızı  Aşağı Göynük kəndi 96-1-38
Kiçik Dəhnə kənd həkim  məntəqəsi İsmayılov Asəf Şamil oğlu  Kiçik Dəhnə kəndi 35-1-16
Turan qəsəbə həkim məntəqəsi Rzayeva Zümrüd Mehdi qızı  Turan qəsəbəsi 71-2-67
Baş Göynük kənd həkim məntəqəsi Əlizadə Ülkər Yusif qızı  Baş Göynük kəndi 92-1-98
Baş Layısqı kənd həkim məntəqəsi Əliyev Fuad Vəlhəm oğlu  Baş Layısqı kəndi 93-1-35
Baş Zəyzid kənd həkim məntəqəsi Hüseynov Ələsgər Bədəl oğlu  Baş Zəyzid kəndi 95-3-01
Böyük Dəhnə kənd həkim məntəqəsi Abdullayev Azad Əzzəl oğlu  Böyük Dəhnə kəndi 36-1-44
Cəfərabad kənd həkim məntəqəsi Musayev Nicat Namizəd oğlu  Cəfərəbad kəndi 38-1-71
Bideyiz kənd həkim məntəqəsi İslamov Nərbala Firidun oğlu  Bideyiz kəndi 74-2-15
Kiş kənd həkim məntəqəsi İbadova Almaz Məcnun qızı  Kiş kəndi 98-1-46
“Şəki” kənd həkim məntəqəsi Vaqifli Fuad Şükar oğlu  “Şəki” kəndi  
Oxud kənd həkim məntəqəsi Abdullayev Xansu Nüsrət oğlu  Oxud kənd  
Qoxmuq kənd həkim məntəqəsi Əzizli Cahangir Şahin oğlu  Qoxmuq kəndi 4-78-97
İnçə kənd həkim məntəqəsi Babayev Niyazi Şirin oğlu  İnçə kəndi 34-1-16
Cuma kənd həkim məntəqəsi Əliyev Allahyar Məzahir oğlu  Cuma kəndi 75-2-03
Aşağı Küngüt kənd həkim məntəqəsi Babayev Hazər Mövlüd oğlu  Aşağı Küngüt k. 91-1-03
Orta Zəyzid kənd həkim məntəqəsi İsmayılova Mətanət Nurəddinqızı  Orta Zəyzid kəndi 94-1-18
Cəyirli kənd həkim məntəqəsi Məmmədova Hüsniyyə Rasim qızı  Cəyirli kəndi 77-2-27
I Biləcik kənd tibb məntəqəsi Qəhrəmanov Şakir Novruz oğlu   I Biləcik kəndi  
II Biləcik kənd tibb məntəqəsi Əhmədov Sədi Qüdrət oğlu  II Biləcik kəndi  
Daşüz kənd tibb məntəqəsi Kərimova Aynur İsrail qızı  Daşüz kəndi 32-2-56
Çələbixan kənd tibb məntəqəsi Hacıhəsənova Fəranə Ayaz qızı  Çələləbixan kəndi  
Fazıl kənd tibb məntəqəsi Fərzəliyeva Nərminə Nizaməddin qızı  Fazıl kəndi  
Köbər Zəyzid kənd tibb məntəqəsi İsayeva Raya Abdulla qızı  Köbər Zəyzid kəndi  
Zunud kənd tibb məntəqəsi Məmmədova Pünhan Əhmədiyə qızı  Zunud kəndi  
Suçma kənd tibb məntəqəsi Qocayeva Arzu Frail qızı  Suçma kəndi 37-1-16
Qozlubulaq kənd tibb məntəqəsi Yusifova Zöhrə İsmayıl qızı  Qozlubulaq kəndi  
Qudula kənd tibb məntəqəsi İsmayılova Təranə Şükür qızı  Qudula kəndi  
Baş Kəldək kənd tibb məntəqəsi Məhyəddinova Bahar Əsgər qızı  Baş Kəldək kəndi  
Oraban kənd tibb məntəqəsi Bəhərçinova Hicran Təmraz qızı  Oraban kəndi  
Şorsu kənd tibb məntəqəsi Mustafayeva Könül Seyfullah qızı  Şorsu kəndi  
Dərəcənnət kənd tibb məntəqəsi Rəfiyev Şirxan Əli oğlu  Dərəcənnət kəndi  
Qayabaşı kənd tibb məntəqəsi  Əhmədova Billurə Vaqif qızı  Qayabaşı kəndi  
Baş Şabalıd kənd tibb məntəqəsi Hüseynova Nardənə Heydər qızı  Baş Şabalıd kəndi  
Aşağı Şabalıd kənd tibb məntəqəsi Qaffarova Şəlalə Nəzir qızı  Aşağı Şabalıd kəndi  
Babaratma kənd tibb məntəqəsi  Kərimova Dilarə İzaddin qızı  Babaratma kəndi  
Sarıca kənd tibb məntəqəsi Ağalarov Niyaməddin Qabil oğlu  Sarıca kəndi  
İbrahimkənd tibb məntəqəsi Əhmədova Təranə Qüdrət qızı  İbrahimkənd  
Aydınbulaq kənd tibb məntəqəsi Abdullayeva Qiyamət Həmzət qızı  Aydınbulaq kəndi  
Cunud kənd tibb məntəqəsi Qocayev Müşviq Mahir oğlu  Cunud kəndi  
Baltalı kənd tibb məntəqəsi Həmidova Nərminə Vahab qızı  Baltalı kəndi  
Bolludərə kənd tibb məntəqəsi Səfərova Əsmər Famil oğlu  Bolludərə kəndi  
Baqqal kənd tibb məntəqəsi İbrahimxəlilova Gülnarə Bilal qızı  Baqqal kəndi  
Şirinbulaq kənd tibb məntəqəsi Əliyeva Esmira Saləddin qızı  Şirinbulaq kəndi  
Şin kənd tibb məntəqəsi Mustafayeva Mərcan Tahir qızı  Şin kəndi kəndi  
Qaradağlı  kənd tibb məntəqəsi Abdurahmanova Məhlukə Qurbanəli qızı Qaradağlı kəndi  
Palment kənd  tibb məntəqəsi Məmmədova İradə Şamil qızı  Palment kəndi  
Çapağan kənd tibb məntəqəsi Həmidova Könül Oxangiz qızı  Çapağan kəndi  
Aşağı Laysqı kənd tibb məntəqəsi Məhyəddinova Güləmİbrahimxəlil qızı  Aşağı Layısqı kəndi  
Baş Küngüt kənd tibb məntəqəsi Bayramova Muhangiz Ömər qızı  Baş Küngüt kəndi  
Göybulaq kənd tibb məntəqəsi Məmmədova Nihayət Əkbər qızı  Göybulaq kəndi  
“Aran” kənd tibb məntəqəsi Mirzəliyeva Aysel Qasım  qızı  “Aran” kəndi  
Daşbulaq kənd tibb məntəqəsi Mahmudova Nargilə İsgəndər qızı  Daşbulaq kəndi  
Aşağı Daşağıl kənd tibb məntəqəsi Cəfərova Nəzakət Adil qızı  Aşağı Daşağıl kəndi  
Qırxbulaq kənd tibb məntəqəsi Məmmədova Ülviyyə Yusif qızı  Qırxbulaq kəndi  
Əlyar tibb kənd məntəqəsi Daşdəmirova İlahə Aydın qızı  Əlyar kəndi  
Çayqaraqoyunlu kənd tibb məntəqəsi İsrafilova Nəzakət Talıb qızı  Çayqaraqoyunlu kəndi  
Təpəcənnət kənd tibb məntəqəsi Məmmədova Pünhan Natiq qızı  Təpəcənnət kəndi  
Qaratorpaq kənd tibb məntəqəsi Məmmədova Təranə Zakir qızı  Qaratorpaq kəndi  
Keçidlər